Étkezési díj rendelet

Nyomtatás
Kategória: Hírek, információk
Megjelent: 2015. február 04. szerda

 

Rendelet

 

Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk

 

 

 

 

 

Rendelet címe:

Furta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjak mértékének megállapításáról.

Módosított rendelet azonosítója:

15/2016.(XII.22.

Rendelet tárgykódja:

L3

Tárgykód megnevezése:

Intézményi térítési díjak

Kihirdetés dátuma:

2017. január 2.

Hatályba lépés dátuma:

2017. január 2. .

Dokumentum készült:

2017. január 2.

 

Furta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2016.(XII.22.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékének megállapításáról

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pontjában meghatározott és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29§ (1) bekezdésében, valamint a 147.§ (1) bekezdés  a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

(1)   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekek napközbeni ellátást biztosító gyermekintézmények intézményi térítési díja az alábbi:

      a) Óvodai étkeztetés:

-   egésznapos ellátás:           300 Ft/fő/nap

-   tízórai:                    45 Ft/fő/nap

-   ebéd:                       195 Ft/fő/nap                    

-   uzsonna:                 60 Ft/fő/nap        

      b) Napközi ellátás:

-   egésznapos ellátás: 300 Ft/fő/nap     

-   tízórai:                    50 Ft/fő/nap                   

-   ebéd:                      215 Ft/fő/nap                  

-   uzsonna:                  65 Ft/fő/nap        

(2) A térítési díjak megállapítása ÁFA nélkül történt.

  1. 1.       
  2. 2.      § 

Önkormányzat által nyújtott támogatások

(1)   A személyes gondoskodást nyújtó gyermekek napközbeni ellátást biztosító gyermekintézmények intézményi nettó térítési díjából az önkormányzat az alábbi támogatást nyújtja annak a szociálisan rászoruló óvodai- és iskolai étkezést igénybe vevőnek, akinek az egy főre jutó jövedelme nem több mint a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszerese:

      a) Óvodai étkeztetés:

-   egésznapos ellátás:           34 Ft/fő/nap

-   tízórai:                                5 Ft/fő/tízórai

-   ebéd:                                24 Ft/fő/ebéd

-   uzsonna:                              5 Ft/fő/uzsonna

      b) Napközi ellátás:

-   egésznapos ellátás:        37 Ft/fő/nap

-   tízórai:                             6 Ft/fő/tízórai

-   ebéd:                             25 Ft/fő/ebéd

-   uzsonna:                           6 Ft/fő/uzsonna

[1](2) A támogatás kérelem alapján igényelhető

a) az óvodai étkezést igénybevevőknek nevelési évenként, egy nevelési évre,

b) iskolai étkezést igénybevevőknek tanévenként, egy tanévre.

  1. 3.      §

  

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2017. január 2- től lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a 14/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Furta, 2017. március 9.

                       

            /:Krucsó Antal s.k.:/                                                 /:Csák Boglárka s.k.:/

                   polgármester                                                                jegyző

 

Záradék

A rendelt kihirdetve: 2017. január 02.

 

                                                                                              /Csák Boglárka s.k.:/

                                                                                                          jegyző 

Wednesday the 18th. Furtai Bessenyei György Általános Iskola
888poker review